Vitali Klitschko

Heavyweight champion and mayor of Kiev Vitali Klitschko, shot for CIVIS mit Sonde